Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Testnevelési Tanszék (Department of Physical Education)

Üdvözöljük Látogatóinkat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Testnevelési Tanszékének minden munkatársa nevében!

Alkalmassági vizsga

A testi alkalmasság vizsgálata

Célja: annak megállapítása, hogy a jelölt rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek az óvodapedagógusi vagy tanítói pálya gyakorlásának feltételei (gyakorlati).

Tartalma:

− 10 perces, oktató által irányított bemelegítő gimnasztika;

− akadálypálya teljesítése (fellendülés kézállásba, gurulás előre segítséggel);

− egykezes felső átadás és labdavezetés irányváltoztatással, felguggolás guggoló támaszba 3 részes svédszekrényre, felugrások, leugrások, átugrások, egyensúlygyakorlatok.

A testi alkalmassági vizsgálat értékeléséhez a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs eltitkolt betegsége; szükség esetén a pályázó terhelhetőségéről szakorvosi vélemény kérhető

Kizáró ok: a feladatok teljesítésében megmutatkozó gyenge mozgáskoordináció, illetve kondíció, ami intenzív gyakorlással sem javítható.